Kopimas į Monblaną

 Grupė suKOMPLEKTUOTA

2016-06-18-07/03 planuojamas kopimas į Mont Blanc kalną (liet. Monblanas, 4810 m., aukščiausia Europos viršūnė). Tikslas: Šiuo žygiu pradėtume "kalnietiškai“ minėti artėjantį Lietuvos kariuomenės šimtmetį, užnešdami į viršūnę Sausumos, Karinių oro ir Jūrų pajėgų vėliavas. Tuo pačiu populiarintume ir skatintume kalnų turizmą ir alpinizmą mūsų klube bei Krašto apsaugos sistemoje.  Grupės dydis – keturi žmonės. Koptume klasikiniu „Gouter“ maršrutu (prikabinu schemą su maršrutu). Jei atsirastų patyrusių bendražygių, galėtume suplanuoti kopimą „traverso – 3 viršūnių“ maršrutu. 

Žygio preliminarus planas, kopiant klasikiniu maršrutu:
06 18 – išvyka iš Lietuvos (nuosavu automobiliu),
06 18-19 – kelionė (apie 2200 km.) per Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją į Prancūziją, Chamonix miestelį, įsikūrimas kempinge;
06 20 – 22 – aklimatizaciniai žygiai kalnuose, pasiruošimas, nakvynės kempinge;
06 23- kopimas nuo „Houches“ iki Nid d‘Aigle (2482m.);
06 24 – iki „Refuge de Tete – Rouse“ (3167m.) – bazinė stovykla, nakvynė palapinėje (birželio mėn. paprastai sniegas neištirpęs, neigiama temp. naktį)
06 25 – pasikėlimas per „Grand Couloir“ į „Refuge du Gouter“ naująjį namą (3850m.);
06 26 arba 27 – kopimas į viršūnę (4810m.) ir nusileidimas į „Tete-Rouse“ stovyklą;
06 28 – leidimasis į Houches“ ir Chamonix kempingą;
06 29 – 30 – 07 01 – rezervo dienos (aukščiau aprašytas planas gali keistis dėl oro sąlygų);
07 02-03 – kelionė namo.

Foto reportažas iš Mont Blanc